คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ได้ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูต่อบิดามารดา อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ส.ค. 2561 เวลา 14.08 น. โดย คุณ วรวุฒิ ศรีคำลือ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน