เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ ทต.ทุ่งหลวง
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาสูบสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหาคา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะ ขนาด ๔ ฟุต พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงปรับระดับได้ จำนวน ๓ ชุด และ จัดซื้อ โต๊ะสำหรับเด็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๐ เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ไม้ลามิเนคโครงเหล็กกลมมีพนักพิงไม้ลามิเนค ชุดละ ๖ ตัว จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงและวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ทางเข้าไร่ นายตวย สีขาว) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ค. 2562 ]จ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (ทางเข้าไร่ นายตวย สีขาว) ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2562 ]

  (1)     2