หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด6ตัน6ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด6ตัน6ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ก.ย. 2564 ]ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก หมู่ 6 ตำบลแม่จะเรา กว้าง4-5 เมตร ยาว 12,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 10,140 ลูกบาศก์เมตร [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างทำป้ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20