หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้านวังผา หมูที่ ๔ (จากบ้านนางวงเดือน วิบูลย์วงษ์ เข้าแยกบ้านนายสมบัติ แก้วปวน ต่อถึง สามแยกนายช่างดอน) ยาว ๓๑๕ เมตร ตำบลแม่จะเรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ) [ 12 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาไดร์สูบน้ำและท่อน้ำประปาโรงสูบน้ำดิบ หมู่ที่ ๒ และ ซ่อมแซมประตูน้ำ เปิด - ปิด ประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งเดินสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาปรับปรุงป้ายเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่จะเรา ยาว ๑๔.๕๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8247 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ปฎิทินแบบแขวน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25