หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำเดือนมิถุนายน2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์พลิกฟื้นเศรษฐกิจการการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องปั้มน้ำ SUPER PUMP หรือเทียบเท่าขนาด ๕HP ๓.๗ KW อัตราความสูงไม่น้อยกว่า ๔๖-๓๑.๙ M อัตราการไหลเวียนไม่น้อยกว่า ๐-๔๕๐ L/Min ท่อเข้าออก ๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโคมไฟฟ้าแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตน์ พร้อมติดตั้งจำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวิทยาศาสตร์หรืการแพทย์(สารส้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ ( ศาลาประชาคม - บ้านนายทวนชัย ปินตา ) ตำบลแม่จะเรา ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๗ ชุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปบนเทศบาลตำบลทุ่งหลวงกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10