หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ขะเนจื้อ   จ้างเหมาลงนามถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 2564
อบต.พบพระ   ซื้อน้ำมันสำหรับเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนสาธารณะเพื่อการเกษตร ในเขตตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ในการใช้เครื่องจักร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.พระธาตุผาแดง   จ้างซ่อมแซมการชำรุดของรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กข ๘๗๐๐ ตาก) จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
ทต.แม่ตาว   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ปะ   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ชนิด นม ยู เอช ที ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น   จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น   ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น   จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.แม่ตื่น   จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
อบต.อุ้มผาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯเพื่อให้เด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 698