หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายอานันท์ คูณเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ และเจ้ [ 6 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 16 


ายกเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายอานันท์ คูณเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย [ 4 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 17 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดประชุมค [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดยนายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงด้จัดกิ [ 28 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 12 


นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุขนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ พึ่งอ่อ [ 23 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 31 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุ [ 21 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 31 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรม 5 ส.วมกับกองร้อยทหารพราน [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายอานันท์ คูณเสนา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด [ 6 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 27 


นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธ [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 25 


นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้ลงพื้นที่พบปะและเยี่ยมให้ก [ 3 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 26 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดยนายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมกิ [ 2 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 30 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้หมอบให้นายสมเจตน์ พึ่งอ่อน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป [ 1 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 22 
   
 
 
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 27 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 15 
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ [ 3 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 48 
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตร [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 69 
ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านทางระบบวิธี [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 57 
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 65 
สรุปผลประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 27 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 21 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 97 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 75 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 77 
 
 
 
แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง อาคารติดต่อราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลว [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน ตุลาคม 25 [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 29 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 4 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ในหลายพื้นที่เริมอากาศเย็นอุณภูมิลดลง  [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเองSARของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 118 
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัจิการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 5 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 69 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 61 
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 114 
ด่วนที่สุด การรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 หมู่บ้านศีลธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 55 
การคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก แทนที่ตำแหน่งว่าง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 44 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 254 
เรื่อง ได้โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อ.บ้านตากและอ.อุ้มผาง [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน12ตัว บ้านอุ้มผาง หมู่ที่1 งวดที่1 (งวดสุดท้าย) [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 31 
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 36 
เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 63 
การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป้นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
แจกจ่ายแผ่นพับพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์การประชุมกลุ่มสมาชิกงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 68 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับชาติ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 54 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับชาติ [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
มอบหมายบุคคลากรเป็นผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศกำกับ/ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) [ 28 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 100 
 
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
 


ก่อสร้างอาคารติดต่อราชการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง คอนกรี [ 29 พ.ย. 2566 ]ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ท [ 29 พ.ย. 2566 ]วางท่อระบายน้ำ (บ้านายจันติ๊บ ต๊ะแปงปัน - บ้านนาง [ 29 พ.ย. 2566 ]

 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลจะประกาศรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหนค่ะ (10 เม.ย. 2566)    อ่าน 176  ตอบ 1  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (27 ก.ย. 2565)    อ่าน 1829  ตอบ 5  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (12 ก.ค. 2565)    อ่าน 356  ตอบ 1  
สอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์ (1 ก.ค. 2565)    อ่าน 387  ตอบ 1  
หนังสือรับรองการสร้างบ้าน (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 552  ตอบ 1  
เงินอุดหนุนบุตร (23 มี.ค. 2565)    อ่าน 636  ตอบ 1  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (5 ม.ค. 2565)    อ่าน 1687  ตอบ 0  
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7751  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 1625  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 1487  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1480  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1771  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 2838  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 1564  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 1478  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1626  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1652  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 1608  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
ทต. ทุ่งหลวง
CLICK