หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข้ป [ 7 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 6 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและหารือการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้าน [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 8 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดำเนินการประชุมพนักงาน ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อปรึกษาหา [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 21 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้รับประะกาศนียบัตร ในรับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัข [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมการระ [ 1 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 13 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ พึ่งอ่อน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 14 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักจัดกา [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยผู้ช่วยนักจัดกา [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 22 


โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ได้จัดโคร [ 28 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 19 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลังและเจ้าหน้าที่จากกองสาธา [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 23 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้นายสมเจตน์ พึ่งอ่อน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 17 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ลงพื้นที่ออกให้บริการจั [ 24 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
   
 
 
 
คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 5 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมฉบับที่ [ 22 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผลการประเมินคุณธรรมแล [ 9 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจ [ 7 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 46 
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป [ 4 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมก [ 26 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 57 
การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนา [ 21 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 51 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง [ 19 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 60 
ประชาสัมพันธ์ สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด [ 13 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 65 
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสาธารณภัย ประจำปี 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 101 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ครั้งที่ 2) [ 16 พ.ค. 2566 ]   อ่าน 135 
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 33 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ [ 25 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 35 
 
 
 
ด่วนที่สุด ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 92 
แจ้งผลการประเมินคุณภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน สำหรับรายการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
การจัดทำสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
ด่วนที่สุด ขอให้จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 130 
ด่วนที่สุด แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
การสำรวจข้มูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ด่วนทีสุด การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบิหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
จัดส่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 50 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 26 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
แจ้งสถานการณ์ดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
รายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดภัยแล้งในพื้นที่ผ่านระบบะ MOI WAR ROOM [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 101 
เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 340 
ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
การจัดทำเล่มแผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 104 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
 


จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยว [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]ซื้อหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา ตามโครงการค่าหนั [ 25 ก.ย. 2566 ]

 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลจะประกาศรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันไหนค่ะ (10 เม.ย. 2566)    อ่าน 128  ตอบ 1  
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (27 ก.ย. 2565)    อ่าน 1759  ตอบ 5  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (12 ก.ค. 2565)    อ่าน 315  ตอบ 1  
สอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์ (1 ก.ค. 2565)    อ่าน 326  ตอบ 1  
หนังสือรับรองการสร้างบ้าน (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 484  ตอบ 1  
เงินอุดหนุนบุตร (23 มี.ค. 2565)    อ่าน 568  ตอบ 1  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (5 ม.ค. 2565)    อ่าน 1631  ตอบ 0  
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7695  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 1574  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 1438  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1431  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1719  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 2796  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 1519  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 1434  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1573  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1608  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 1569  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
ทต. ทุ่งหลวง
CLICK