หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 
 


กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงการเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตร [ 30 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงการเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตร [ 23 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 


เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กั้นฝายชะลอน้ำลำห้วยแม่จะเรา ในเ [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 33 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุม อสม. หมู่ที่ 6,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 เพื่ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมอสม. ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 ต.แม่ [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อแสดงถึงการเคารพต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตร [ 12 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 


คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อพะวอ ได้ประชุมปรึกษารือเกี่ยวกับเกี่ยวกับกำหนดการและพิ [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 38 


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี [ 4 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 54 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกภายในรัศมี 100 [ 3 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 44 
   
 
 
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (ภ.ด.ส.3) [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 19 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ป้องกันและระมัดระวังเหตุอัคคีภัย [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 26 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (ภ.ด.ส.3) เพิ่มเติม [ 20 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฯ พ.ศ. 2565 [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 17 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 25 
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งหลวงใสสะอาด 2566 และ งดรับ ง [ 11 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ขอเชิญชวนท่านผู้ใหญ่ใจดี ผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับ [ 9 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 34 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล แ [ 28 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 52 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ลงพื้นที่มอบเตียงผู้ป่วย ที่นอนน้ำ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ [ 26 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 55 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 69 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กอายุ 4 ขวบ ที่ถูกทำร้ายร่างกาย พร้อมทั้งมอ [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติ [ 19 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 62 
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองกา [ 16 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจ [ 15 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 79 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 256 [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม [ 18 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาปรับเกลี่ยถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งหลว [ 2 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 81 
 
 
 
การมอบหมายเป็นคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับพื้นที่ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 94 
โอนเงินโครงการเงินกู้ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 47 
โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 3 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 54 
ด่วนที่สุด การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 43 
โครงการอบรมการบันทึกบัญชีขอของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 66 
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฏหมาย/ประกาศ//ระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ฯ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 33 
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 32 
การคัดเลือกผู้แทนประธานสภาเทศบาลในคณะกรรมการพรักงานส่วนเทศบาลจังหวัดตากแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 59 
สรุปข้อเสนอแนะของพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ฯ [ 2 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 67 
เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การปรับลดราคาบัญชีปริมาณงาน (ว 442)  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 50 
ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาติดตามและสอบถามการใช้จ่ายด้านการศึกษานักเรียนทุนเสนอภาค [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 38 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 48 
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านความเห็นชอบ ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 85 
การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครั้งที่1/2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 54 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 39 
การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในโอกาศครบรอบ 20 ปี [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 85 
การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร หลาน และญาติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 63 
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ กจ.  [ 3 ก.พ. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กสว. มท 0820.2/ว487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.พ. 2566 ]
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผ [ 3 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขย [ 27 ม.ค. 2566 ]

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (27 ก.ย. 2565)    อ่าน 1606  ตอบ 5  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (12 ก.ค. 2565)    อ่าน 184  ตอบ 1  
สอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์ (1 ก.ค. 2565)    อ่าน 189  ตอบ 1  
หนังสือรับรองการสร้างบ้าน (31 มี.ค. 2565)    อ่าน 301  ตอบ 1  
เงินอุดหนุนบุตร (23 มี.ค. 2565)    อ่าน 337  ตอบ 1  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ (5 ม.ค. 2565)    อ่าน 1497  ตอบ 0  
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ (23 เม.ย. 2558)    อ่าน 7578  ตอบ 0  
ป้องกัน (9 เม.ย. 2558)    อ่าน 1459  ตอบ 0  
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ ของเ (15 ส.ค. 2557)    อ่าน 1292  ตอบ 0  
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1313  ตอบ 0  
โรงพยาบาลแม่ระมาด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเง (8 ส.ค. 2557)    อ่าน 1583  ตอบ 0  
ประกาศโรงพยาบาลแม่ระมาด เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (6 ส.ค. 2557)    อ่าน 2659  ตอบ 0  
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เว็บไซด์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง (5 ส.ค. 2557)    อ่าน 1413  ตอบ 0  
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 1329  ตอบ 0  
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1441  ตอบ 0  
ขอเชิญสมัครอบรม “การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp” วันที่ 21-25 เมษายน 2 (8 เม.ย. 2557)    อ่าน 1471  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.ทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.พ. 2557)    อ่าน 1470  ตอบ 3  
    
  
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเส้นทางการคมนาคม
  การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
  การให้บริการประชาชน
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องทั่วไป แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
 
ทต.ทุ่งหลวง