หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


 
นายวราวุฒิสุกตูม
ประธานชุมชนเก้าหนึ่ง
 
 


นายสุรพล โยธา
ประธานชุมชนบ้านทุ่ง


นายจเร เอี้ยงเตจ๊ะ
ประธานชุมชนบ้านทุ่งหลวง


นายจรัส ใจรุณ
ประธานชุมชนบ้านวังผา


นายเที่ยง มูลวงศ์
ประธานชุมชนบ้านสันรวมใจ


นายบุญ ทาสา
ประธานชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ 8 (1)


นายสุนทร นาเถิน
ประธานชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ 8 (2)


นายปี๋ จุมปูโสด
ประธานชุมชนสันหล่อสาม


นายสุพจน์ นิติการณ์สกุล
ประธานชุมชนบ้านห้วยบงใหม่