หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


 
นายสุรินทร์ ปงผาบ
ประธานสภาฯ
โทร : 084-8184758
 


 
นางเพ็ญศรี ต้นสุพรรณ
รองประธานสภาฯ
โทร : 061-2950562


 
นายวีรุตม์ อัจฉริยะเดชา
เลขานุการสภาฯ
โทร : 094-6967992
 
 


นายยงยุต สีนิ้วงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-4908266


นายสูน แก้วกลุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 064-7423522


นายเนียร หม่อนกันทา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-5756593


นายแสงเดือน ติ๊บลำเอี้ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-8165525


นายจิโรจ จอสุย
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-2684835


นางเพ็ญนภา อินฟูลำ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-0507885


นายจรัส ใจรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 087-9433574


นายดวงแก้ว เพียรตา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 082-6142374


นายชนกานต์ ชาญประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 097-9899978