หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 


 
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน ครู ได้นำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์เด็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปีงบประมาณ 2567  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน ครู  ได้นำเนินการจัดกิจกรรมโครงการกีฬาสัมพันธ์เด็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวงประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับเด็กเล็ก ในช่วง 2-6 ปี ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหลวง พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคุณครูผู้ดูแลเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการแห่งวัยและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย โดยการส่งเสริมพัฒนาการแห่งวัยให้เหมาะสมตามวุฒิภาวะหรือความพร้อมของเด็กเล็กแต่ละคนตามช่วงอายุ โดยอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูดูแลเด็กที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กโดยการจัดกิจกรรมหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นในกระบวนการต่างๆ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมและให้ความรู้ เพิ่มประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัย สามัคคี อดทน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก โดยสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างดี รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กประถมวัยได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและมีอิสระทางความคิด รวมถึงการพัฒนาการเชื่อมโยงพัฒนาการของอวัยวะหลายส่วน อันจะนำไปสู่การทำให้เกิดจุดเชื่อมต่อของใยประสาทที่สามารถพัฒนาตามพัฒนาการแห่งวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ต่อไป เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจึงได้จัดทำโครงการกีฬาสัมพันธ์เด็ก ของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ประจำปี 2567 ขึ้น ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 14.36 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/70

ลำดับภาพที่ 2/70

ลำดับภาพที่ 3/70

ลำดับภาพที่ 4/70

ลำดับภาพที่ 5/70

ลำดับภาพที่ 6/70

ลำดับภาพที่ 7/70

ลำดับภาพที่ 8/70

ลำดับภาพที่ 9/70

ลำดับภาพที่ 10/70

ลำดับภาพที่ 11/70

ลำดับภาพที่ 12/70

ลำดับภาพที่ 13/70

ลำดับภาพที่ 14/70

ลำดับภาพที่ 15/70

ลำดับภาพที่ 16/70

ลำดับภาพที่ 17/70

ลำดับภาพที่ 18/70

ลำดับภาพที่ 19/70

ลำดับภาพที่ 20/70

ลำดับภาพที่ 21/70

ลำดับภาพที่ 22/70

ลำดับภาพที่ 23/70

ลำดับภาพที่ 24/70

ลำดับภาพที่ 25/70

ลำดับภาพที่ 26/70

ลำดับภาพที่ 27/70

ลำดับภาพที่ 28/70

ลำดับภาพที่ 29/70

ลำดับภาพที่ 30/70

ลำดับภาพที่ 31/70

ลำดับภาพที่ 32/70

ลำดับภาพที่ 33/70

ลำดับภาพที่ 34/70

ลำดับภาพที่ 35/70

ลำดับภาพที่ 36/70

ลำดับภาพที่ 37/70

ลำดับภาพที่ 38/70

ลำดับภาพที่ 39/70

ลำดับภาพที่ 40/70

ลำดับภาพที่ 41/70

ลำดับภาพที่ 42/70

ลำดับภาพที่ 43/70

ลำดับภาพที่ 44/70

ลำดับภาพที่ 45/70

ลำดับภาพที่ 46/70

ลำดับภาพที่ 47/70

ลำดับภาพที่ 48/70

ลำดับภาพที่ 49/70

ลำดับภาพที่ 50/70

ลำดับภาพที่ 51/70

ลำดับภาพที่ 52/70

ลำดับภาพที่ 53/70

ลำดับภาพที่ 54/70

ลำดับภาพที่ 55/70

ลำดับภาพที่ 56/70

ลำดับภาพที่ 57/70

ลำดับภาพที่ 58/70

ลำดับภาพที่ 59/70

ลำดับภาพที่ 60/70

ลำดับภาพที่ 61/70

ลำดับภาพที่ 62/70

ลำดับภาพที่ 63/70

ลำดับภาพที่ 64/70

ลำดับภาพที่ 65/70

ลำดับภาพที่ 66/70

ลำดับภาพที่ 67/70

ลำดับภาพที่ 68/70

ลำดับภาพที่ 69/70

ลำดับภาพที่ 70/70
<<
>>
X