หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ทุ่งหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
ประชาสัมพันธ์การประชาคมแจ้งเรื่องย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 

วันที่  12 พฤศจิกายน  2566 และวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566  เวลา  19.00 น.กองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมประชาคมแจ้งเรื่องย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ม.4 กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง  ม.8 และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เนื่องจากทั้ง 2 ศูนย์ประสบปัญหา นักเรียนเข้าเรียนน้อยลงทุกๆปี ทำให้นักเรียนน้อย อัตราครูจึงน้อยตามจำนวนเด็กนักเรียน จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในด้านการบริหารงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำแผนด้านพัสดุ งานด้านการเงิน เพราะมีผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงจัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของชุมชน  โดยมติการประชาคมมีการเห็นด้วยกับการรวมศูนย์ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินการนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น และสภาท้องถิ่นได้มีความเห็นชอบต่อการรวมศูนย์ข้างต้น เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา ม.4 กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง  ม.8 และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ให้อำเภอและจังหวัดตรวจสอบเอกสารและดำเนินการรายงานต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2567 เวลา 16.03 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 16 ท่าน