หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562  
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาสลตำบลทุ่งหลวง เพื่อกำหนดกรอบแผนการบริหารจัดการกองทุน พิจารณาแผนงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ครั้งที่ เพื่อจัดบริการดูแลสุขภาพของประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.พ. 2562 เวลา 09.50 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 180 ท่าน