ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 10.23 น. โดย พีระประภา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 31 ท่าน