หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ครั้งที่ 2/2562 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.พ. 2562 เวลา 09.21 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 170 ท่าน