ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 14.14 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 7 ท่าน