หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
อบรมการจัดการขยะในครัวเรือน  
 

วันที่ 15 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกประเภทต่างๆขยะในครัวเรือนตามหลัก 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) และจัดทำบ่อขยะอินทรีย์หรือบ่อขยะเปียกในครัวเรือน ณ ชุมชนบ้านห้วยบงใหม่ หมู่ที่ 7 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำในชุมชนเป็นอย่างดี มีครัวเรือนเข้าร่วมจำนวน 150 หลังคาเรือน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 15.16 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 127 ท่าน

 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย