หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
ตรวจคุณภาพน้ำประปา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 2 เมษายน 2562 งานประปา กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการประปาของบ้านวังผา หมู่ 4 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและผู้ดูแลประปา ร่วมรับฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ โดยผลการตรวจสอบคุณภาพจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 เม.ย. 2562 เวลา 10.07 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 85 ท่าน