หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมุ่ระดับอำเภอแม่ระมาด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ทีมกู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ระมาด และส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ระดับอำเภอแม่ระมาด ประจำปี 2562 ณ ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2562 เวลา 10.23 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 114 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย