หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
กิจกรรมสมัครจิตอาสาพระราชทาน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  โดย  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้นายองอาจ  สายบุตร  ปลัดเทศบาล  นำประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมสมัครจิตอาสาพระราชทาน  ในวันที่  23  เมษายน  2562  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก  จำนวน  284  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 10.51 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 88 ท่าน