หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  นำโดย  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  ร่วมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  ร่วมโครงการรักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  โดยการจัดทำฝายชะลอน้ำ  ณ  หมู่ที่  3  ต.แม่จะเรา  อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2562 เวลา 10.56 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 201 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย