หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
กิกจรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 7 และวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านวังผา หมู่ 4 และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และพี่น้องจิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย