หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
กิกจรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 7 และวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านวังผา หมู่ 4 และบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้นำชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และพี่น้องจิตอาสา โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 13.37 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย