หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
 

ประชาชนที่มีทรัพย์สินประเภทป้ายที่ใช้ในการประกอบการค้า ป้ายที่ใช้ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ให้มาติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510

ประชาชนที่มีทรัพย์สินประเภทที่ดิน ที่ไร่ นา สวน ที่อยู่อาศัย ที่ว่างเปล่า ให้มาติดต่อยื่นประเมินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ได้ ซึ่งการประเมินนั้นประเมินในปีแรกในปี 2561 ผู้ที่ยื่นประเมินแล้วสามารถมาติดต่อชำระภาษีได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง หากยังไม่ได้ประเมินหรือมีที่ดินเกิดขึ้นใหม่ให้มายื่นประเมินได้

ประชาชนที่มีทรัพย์สินประเภทโรงเรือนที่ใช้ในการประกอบการค้า โรงเรือนที่ประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ให้มาติดต่อยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 11.02 น. โดย คุณ แสงเดือน จุมปูโสด

ผู้เข้าชม 27 ท่าน