หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการหนูน้อยฟันดี  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้ดำเนินโครงการอบรมหนูน้อยฟันดี ขึ้น ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม ติสา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งหลวงมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบง คุณหมอสุวจักขณ์ ปวงคำ มาให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพปากและช่องฟัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ วรวุฒิ ศรีคำลือ

ผู้เข้าชม 45 ท่าน