หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
โครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดยนายกสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงาน ได้ดำเนินโครงการหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแม่จะเรา โดยได้รับเกียรติจากนายจำเนียร บูลย์ประมุข รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธาน โดยในงานได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดในพื้นที่มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ร่วมงานด้วย โดยเทียนที่หล่อขึ้นได้ทำการถวายแก่วัดต่างๆในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จำนวน 9 วัดประกอบด้วย วัดอภัยคีรี วัดสิทธาวาส วัดป่าปัญจโรจน์ วัดศรีมณีวัน วัดแม่จะเรา วัดอุดมสามัคคี วัดห้วยบงวราราม วัดดอยโตน และวัดวังผา

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ค. 2562 เวลา 10.20 น. โดย คุณ วรวุฒิ ศรีคำลือ

ผู้เข้าชม 26 ท่าน