หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.สระบุรี ยินดีต้อนรับ
 
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมและปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย  เพื่อให้พื้นที่ป่าฟื้นคืนสู่สภาพเดิม  มีความอุดมสมบูรณ์  โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ปลูกต้นไม้เสริมและปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ณ ศาลเจ้าพ่อพะวอ หมุ่ที่ 6 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
2. วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ปลูกต้นไม้เสริมและปลูกซ่อมแซมต้นไม้ที่ตาย ณ
ศูนย์อพยพเก่า หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย