หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้จัดทำโครงการ “บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกให้บริการประชาชนที่มีภาวะเจ็บป่วยขั้นวิกฤตและประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องทันท่วงที เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดังนี้
1. เบอร์โทรสายด่วน 1669 ( เป็นเบอร์หลักสำหรับติดต่อ โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งจะมีศูนย์วิทยุแม่ข่าย ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอด สำหรับแจ้งประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพได้โดยตรงทันท่วงที
2. เบอร์โทรศัพท์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โทร 055-581456 (เป็นหมายเลขห้องกู้ชีพ) (กรณีไม่มีผู้รับสาย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจ ในการออกบริการแก่ประชาชน)
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านทราบ กรณีพบเห็นอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถแจ้งกู้ชีพเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 055-581456

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 13.18 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 7 ท่าน