หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
สืบสานประเพณีลอยกระทง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 โดยกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ในการจัดงานปีนี้ได้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก ประกวดร้องเพลง ดนตรีรำวงย้อนยุค เป็นต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 08.51 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 16 ท่าน