หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ภ.ด.ส 3)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

         เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎา 2562 ถึง 27 พฤศจิกายน 2562 และได้จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเว็บไซด์ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จังหวัดตาก
         จึงขอให้ เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้ตรวจสอบบัญชีรายกรที่ดิน ณ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 10.17 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 41 ท่าน