หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
คณะอนุกรรมการวุฒิสภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดตาก  
 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง และคณะทำงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดตาก และเข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมร้าน Wisdom Field เพื่อนำเสนอข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บริเวณพื้นที่เสี่ยง 3 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 จุดเสี่ยงห้วยบง
จุดที่ 2 จุดเสี่ยงทุ่งหลวง
จุดที่ 3 จุดเสี่ยงศาลพะวอ
เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติทางถนนในบริเวณดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2563 เวลา 13.51 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X