หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
 

วันพุธ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยนายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา ผู้นำชุมชน ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(Care Giver) ได้ติดตามเยี่ยมและมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปและแผ่นรองซับ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่หมู่ที่ 7,8 บ้านห้วยบง จำนวน 8 ราย และหมู่ที่ 4 บ้านวังผา จำนวน 1 ราย

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.พ. 2563 เวลา 10.58 น. โดย คุณ ศรีประภา ใจปันนา

ผู้เข้าชม 12 ท่าน


ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย