หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ผู้ใช้บริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้าเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
 

#ประชาสัมพันธ์
ไทยชนะ  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
สำหรับให้ผู้ใช้บริการสแกนเพื่อเช็คอินเข้าเทศบาล  หรือเช็คเอ้าท์หลังใช้บริการ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ได้ปฏิบัติตามมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือทุกท่านได้ สแกนคิวอาร์โค้ดก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวงทุกครั้ง ซึ่งได้ติดไว้บริเวณทางเข้าทุกจุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 13.43 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 8 ท่าน