หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
นายองอาจ สายบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกับกองการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 ในภาวะควบคุมโรค COVID19  
 

วันพุธที่  24  มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  นายอานันท์  คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรี  และนายองอาจ  สายบุตร  ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกับกองการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2563 ในภาวะควบคุมโรค COVID19

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลา 15.44 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X