หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการจัดตลาดนัดบ้านวังผา  
 

วันนี้วันที่  7  ธันวาคม  2563 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนการจัดตลาดนัดบ้านวังผา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงปัญหาจากการจัดตลาดนัดและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้จัดการตลาดนัดและผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนบ้านวังผา ณ ศาลาประชาคมบ้านวังผา  หมู่ที่  4  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2563 เวลา 13.44 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 172 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X