หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ม.8  
 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 บ้านนายธีรยุทธ นาเถิน กว้าง 4 ม
.ยาว130 ม. หนา 0.15 ม.ดินไหลทางตามสภาพพื้นที่หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตรม.
จึงขอประชสสัมพันธ์ให้ทราบดดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 17.19 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 224 ท่าน