หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2564  
 

วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดย นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2563 การประเมินตนเองตามแบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนและกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 16.54 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 154 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X