หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประกาศ การยกเลิกการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย  
 

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
เรื่อง  การยกเลิกการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย  แบบอัดท้าย  ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า  6,000  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170  กิโลวัตต์  จำนวน 1  คัน  โดยวิธี e-bidding
ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน 2564  

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 14.15 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 80 ท่าน