หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
มอบของที่ระลึกและผูกข้อมือรับขวัญเด็กแรกเกิด  
 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2564  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  นายอานันท์  คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่จะเรา  มอบของที่ระลึกและผูกข้อมือรับขวัญเด็กแรกเกิด จำนวน 3 คน ในพื้นที่หมู่ที่  2  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  9  ตำบลแม่จะเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 15.49 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X