หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชุมภาคียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
 

วันที่ 12 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมภาคียุทธศาสตร์ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็คโทรนิกส์ ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 11.20 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X