หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563 และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

วันอังคารที่  8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  ได้กำหนดประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ  ประจำเดือนธันวาคม  2563  และได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรมโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2563 เวลา 09.21 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 160 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/12

ลำดับภาพที่ 2/12

ลำดับภาพที่ 3/12

ลำดับภาพที่ 4/12

ลำดับภาพที่ 5/12

ลำดับภาพที่ 6/12

ลำดับภาพที่ 7/12

ลำดับภาพที่ 8/12

ลำดับภาพที่ 9/12

ลำดับภาพที่ 10/12

ลำดับภาพที่ 11/12

ลำดับภาพที่ 12/12
<<
>>
X