หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – วันที่ 4 มกราคม 2564 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ได้รับความร่วมมือ จากสถานีตำรวจภูธร แม่ระมาด กำนันผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ทีมงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ในการจัดโครงการและดำเนินการในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10.55 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/15

ลำดับภาพที่ 2/15

ลำดับภาพที่ 3/15

ลำดับภาพที่ 4/15

ลำดับภาพที่ 5/15

ลำดับภาพที่ 6/15

ลำดับภาพที่ 7/15

ลำดับภาพที่ 8/15

ลำดับภาพที่ 9/15

ลำดับภาพที่ 10/15

ลำดับภาพที่ 11/15

ลำดับภาพที่ 12/15

ลำดับภาพที่ 13/15

ลำดับภาพที่ 14/15

ลำดับภาพที่ 15/15
<<
>>
X