หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
มอบวัสดุอุปกรณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ  
 

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา อสม.บ้านวังผา ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพในชุมชนบ้านวังผา หมู่ที่ 4

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เวลา 10.11 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X