หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
รับบริจาคข้าวสารเพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว  
 

วันที่  9  กรกฏาคม  2564  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  ได้รับมอบข้าวสารถุงละ 5  กิโลกรัม  จำนวน  11  ถุง  จากนางสาวแสงเดือน  จุมปูโสด  นางสาวแพน  อุดแน่น  ว่าที่ร้อยเอกธิติพันธ์  เด่นดวง นางรักตาภา  ระมาศจาย นางศรีไล  ราชอุปนันท์  นางสาวพิมพ์ผกานต์  คำลำปางและนางวิภา  ก๋าวงษ์  เพื่อส่งต่อให้กับผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วันภายในบ้าน บ้านวังผา หมู่ที่  4  ตำบลแม่จะเรา  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  จึงขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา  ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2564 เวลา 15.15 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 64 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X