หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
การตรวจประเมินความพร้อมด้านสถานที่สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคในระดับรัฐ (SQ)  
 

วันที่  13  กรกฎาคม  2564  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด สาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังผา ได้ดำเนินการตรวจประเมินความพร้อมด้านสถานที่สำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคในระดับรัฐ (SQ) และสถานกักกันโรคท้องที่สำหรับกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัด (LQ) ณ จุดผ่อนปรนบ้านวังผา  หมู่ที่  4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.09 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X