หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดอาคารโรงเก็บพืชผล จุดผ่อนปรนบ้านวังผา  
 

วันที่  13  กรกฎาคม  2564  นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  มอบหมายให้สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองร้อยทหารพราน 3507 ปกครองอำเภอแม่ระมาด ได้ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดอาคารโรงเก็บพืชผล จุดผ่อนปรนบ้านวังผา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นสถานที่กักกันโรคหากมีการเกิดโรคโควิด-19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.17 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X