หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งหลวง นำโดยนายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ร่วมกิจกรรม โครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร  ต้นทองอุไร และเก็บขยะ 2 ข้างทาง ถนนสายวัยคะนอง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งหลวง - บ้านแม่จะเราสองแคว ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2564 เวลา 09.23 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 21 ท่าน