หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความเข้าใจกับผู้จัดการตลาดนัดเรื่องมาตรการการป้องกันโควิด19  
 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2564  นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  ้มอบหมายให้นายอานันท์ คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  พร้อมรักษาการปลัดเทศบาล  และกองสาธารณสุขฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและทำความเข้าใจกับผู้จัดการตลาดนัดเรื่องมาตรการการป้องกันโควิด19 ร่วมกับปกครองอำเภอแม่ระมาด และผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จะเรา   บริเวณปากทางเข้าบ้านวังผา

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 15.34 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 109 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X