หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนโดยได้มอบถังขยะติดเชื้อให้กับชุมชนบ้านวังผา  
 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T ตำบลแม่จะเรา)ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งหลวง ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนโดยได้มอบถังขยะติดเชื้อให้กับชุมชนบ้านวังผา หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านห้วยบงใหม่ หมู่ที่ 7 และชุมชนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 ชุมชนละ 5 ถัง สำหรับรวบรวมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและขยะติดเชื้ออื่นในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 14.32 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 85 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X