หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณลำห้วยแม่จะเรา หมู่ที่ 3  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่  18  เมษายน  2565  เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ร่วมกับ นพค.33  จัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ  บริเวณลำห้วยแม่จะเรา หมู่ที่  3 ตำบลแม่จะเรา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และให้มีน้ำอุปโภค &ndash; บริโภค สำหรับประชาชนอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้  โดยมีนายวันชัย  พร้าวเอียด  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กองร้อย ตชด.ที่ 345 กำนัน ต.แม่จะเรา พร้อมด้วยประชาชน พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 14.24 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 26 ท่าน