หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
 

 
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 12  พฤษภาคม 2565  นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง พร้อมด้วย นายอานันท์  คูณเสนา  รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง นางสาวเสาวลักษณ์ ชมชื่น  รก.ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ร่วมกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2565  ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง                                                

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 13.23 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน