หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
การระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก  
 

คำสั่งจังหวัดตาก  ที่  2161/2563 เรื่อง  ระงับการเดินทางเข้า - ออก ของบุคคล  ณ  จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 3  กันยายน  2563  เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 11.26 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 106 ท่าน