หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
 

วันที่  5  ตุลาคม  2563 นายสุทธิพจน์  บูลย์ประมุข นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดตาก  ระหว่างปีพุทธศักราช 2561 - 2563  จาก  นายประยูร  รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  พระชนมพรรษา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 14.36 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 63 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X