หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
นายสุทธิพจน์ บูลย์ประมุข
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบบ้านห้วยบง
'' บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตประชาชน
พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พร้อมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น''
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
วัดห้วยบงสามัคคี
วัดป่าปัญญโรจน์
วัดบ้านวังผา
วัดแม่จะเรา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
1
2
3
4
5

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.แม่ระมาด จ.ตาก ยินดีต้อนรับ
  
มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ขอประชาสัมพันธ์มาตรการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งหลวงและผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้
- ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ได้ไม่เกิน 37.5 องศา
- ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน หรือ ณ จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดจมูก
- สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก่อนเข้า-ออก อาคารสำนักงาน
#ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 16.10 น. โดย คุณ อรวรรณ ปงรังสี

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X